Spørreundersøkelser

Besvarelser

Antall besvarelser

10 000

Noe

719

(- 10%)
Noe annet

240

(+ 19%)

Noe greier

0
1000