Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:

Innovasjonsløypa

I sin satsing  på innovasjon så Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK)  at det var utfordrende og ressurskrevende å håndtere innkommende ideer. Det  var ikke noe system for innmelding, ingen struktur for hvordan ideene skulle  håndteres, og utfordringer knyttet til å sikre framdrift.

Sammen  utviklet vi Innovasjonsløypa. Dette er en struktur som er utarbeidet for å  svare på de nevnte utfordringene, sikre kommunikasjon med idehaver og samtidig  sikre at prosessene er effektive.

Vi har lagt  ved en presentasjon av de grunnleggende prinsippene knyttet til  innovasjonsløypa, en kort presentasjon av de ulike stegene og konseptnotatmalen  som TFFK har utviklet.

Vi har i tillegg  satt opp et digitalt idehåndteringsverktøy basert på innovasjonsløypa som  muliggjør automatisk epostutsending, effektiv oppgavefordeling, oversikt over  framdrift og porteføljestyring. Verktøyet er satt opp i clickup (www.clickup.com) som er et enkelt og  rimelig prosjektstyringsverktøy.

 

Last ned

Du kan laste ned det vi har utviklet på dette området her. Bruk det fritt, tilpass det gjerne og send oss gjerne en mail hvis du bruker det med kopi eller beskrivelse av de endringene du har gjort - så kan vi dele også det med andre.

For mer informasjon, inkludert hvordan vi bruker dine personlige opplysninger, se vår Personvernregler.

Supert! Da har vi sendt modellen som et dokument til din mailadresse
Usj! Nå skjedde det en feil.

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Last ned

Du kan laste ned det vi har utviklet på dette området her. Bruk det fritt, tilpass det gjerne og send oss gjerne en mail hvis du bruker det med kopi eller beskrivelse av de endringene du har gjort - så kan vi dele også det med andre.

For mer informasjon, inkludert hvordan vi bruker dine personlige opplysninger, se vår Personvernregler.

Supert! Da har vi sendt modellen som et dokument til din mailadresse
Usj! Nå skjedde det en feil.

Relaterte modeller