Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:

Innovasjonsvennlige anskaffelser

For offentlig sektor er en strategisk bruk av anskaffelser en av de kraftigste verktøyene for å bidra til både innovasjon og bærekraft med mål om å sikre størst mulig verdi av tilgjengelige ressurser. Utfordringen for mange er at bruken av innovative anskaffelsesprosedyrer er både komplisert, kostbart og tidkrevende.

Innovasjonsvennlige anskaffelser er en måte å jobbe med anskaffelser på som legger til rette for økt innovasjon i ordinære anskaffelser. Hovedpoenget er atman med et litt annet fokus i behovsanalysen, litt mer dialog med markedet og littendrede kravspesifikasjoner i noen sammenhenger kan få langt bedre og mer tilpassede løsninger. Dette kan gjøres innenfor dagens anskaffelsesregelverk i alle anskaffelser.

Vi har på oppdrag fra Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet skrevet en rapport om innovasjonsvennlige anskaffelser. Denne er på engelsk, og tilpasset humanitær sektor, men den er i all hovedsak like relevant for offentlig sektor i Norge.

Vi har i tillegg, i samarbeid med Troms og Finnmark Fylkeskommune, utviklet et system, et malverk og en portal for markedsdialog for å forenkle og effektivisere arbeidet med å ha dialog med markedet før man utlyser en anskaffelse. Nettsiden kan du se her: www.markedsdialog.no/

Last ned

Du kan laste ned det vi har utviklet på dette området her. Bruk det fritt, tilpass det gjerne og send oss gjerne en mail hvis du bruker det med kopi eller beskrivelse av de endringene du har gjort - så kan vi dele også det med andre.

For mer informasjon, inkludert hvordan vi bruker dine personlige opplysninger, se vår Personvernregler.

Supert! Da har vi sendt modellen som et dokument til din mailadresse
Usj! Nå skjedde det en feil.

Relaterte modeller