Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:

Skalering/spredning

Skalering og spredning av innovasjoner er et stort og komplekst område. Det er en utfordring i alle sektorer, men er en særlig utfordring i offentlig og ideell sektor. Dette til tross for at de på generell basis har stor motivasjon for, stort fokus på og svært gode rammebetingelser for spredning.

I denne rapporten, som vi har utviklet i nært samarbeid med Røde Kors, har vi utviklet et overordnet rammeverk for å analysere og forstå hvordan vi mer effektivt kan sikre en spredning av innovasjoner. Selv om den er skrevet for humanitær sektor er rammeverket generelt og vil være nyttig både for offentlig og privat sektor.

Denne første delrapporten er et teoretiskunderlag for det videre arbeidet. Vi har startet arbeidet med å utviklekonkrete verktøy for effektiv skalering/spredning. Vi er alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere til å bidra i dette arbeidet – så er det interessant –ta kontakt 😊

Last ned

Du kan laste ned det vi har utviklet på dette området her. Bruk det fritt, tilpass det gjerne og send oss gjerne en mail hvis du bruker det med kopi eller beskrivelse av de endringene du har gjort - så kan vi dele også det med andre.

For mer informasjon, inkludert hvordan vi bruker dine personlige opplysninger, se vår Personvernregler.

Supert! Da har vi sendt modellen som et dokument til din mailadresse
Usj! Nå skjedde det en feil.

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Last ned

Du kan laste ned det vi har utviklet på dette området her. Bruk det fritt, tilpass det gjerne og send oss gjerne en mail hvis du bruker det med kopi eller beskrivelse av de endringene du har gjort - så kan vi dele også det med andre.

For mer informasjon, inkludert hvordan vi bruker dine personlige opplysninger, se vår Personvernregler.

Supert! Da har vi sendt modellen som et dokument til din mailadresse
Usj! Nå skjedde det en feil.

Relaterte modeller